pdam_balangan@yahoo.co.id (0526) 2028366-2028373
Jumlah Pelanggan dan Cakupan Layanan 2015 - 2020

Pelanggan dan cakupan pelayanan dalam 6 tahun terakhir (2015-2020) sebagaimana tabel berikut :

Tahun

Jumlah Pelanggan

Cakupan Pelayanan

2015

14.778

77,59 %

2016

17.135

79,76 %

2017

20.244

83,95 %

2018

21.816

84,267%

2019

22.868

60,76 %

2020

23.886

53,42%